Nowe Inwestycje

View more

Nowe Inwestycje

W strefie Nowych inwestycji dowiesz się o czym warto pamiętać przy planowaniu realizacji nowych przedsięwzięć. Podpowiemy na co zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji dot. zakupy działek, nieruchomości, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, jak przyspieszyć ścieżkę administracyjną uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Więcej

Strefa Przedsiębiorcy

View more

Strefa Przedsiębiorcy

W Strefie przedsiębiorcy dowiesz się czegoś na temat swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Sprawdź i skonfrontuj całokształt wymagań nałożonych przez ustawodawcę w zakresie sprawozdawczości, składania corocznych raportów do KOBiZE, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, opakowań czy też baterii i akumulatorów.

Więcej

Strefa Monitoringu i Analiz

View more

Strefa Monitoringu i Analiz

W Strefie monitoringu i analiz przedstawiamy podstawowe informacje dot. badań środowiskowych, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie, tj. pomiary stężeń gazów i pyłów w powietrzu atmosferycznym, pomiary hałasu emitowanego do środowiska, jak również oznaczenia m.in. wody, ścieków czy odpadów.

Więcej

Strefa Ekspertyz Przyrodniczych

View more

Strefa Ekspertyz Przyrodniczych

Przeprowadzenie licznych nadzorów środowiskowych pozwoliło nam stworzyć wyspecjalizowany, gotowy do podjęcia każdego ekologicznego wyzwania, zespół zaprzyjaźnionych biologów, chiropterologów, ornitologów czy dendrologów. W Strefie Ekspertyz przyrodniczych przedstawiamy przede wszystkim nasze referencje w zakresie przygotowywania specjalistycznych dokumentacji przyrodniczych.

Więcej

Strefa Szkoleń

View more

Strefa Szkoleń

W Strefie szkoleń prezentujemy bazę ofert szkoleniowych, warsztatów oraz interaktywnych i niekonwencjonalnych zajęć łączących teorię z wiedzą praktyczną. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólną bazą tematyczną szkoleń jakie przeprowadzamy stacjonarnie, zdalnie jak również w siedzibach Państwa Zakładów.

Więcej

Strefa ISO

View more

Strefa ISO

W od niedawna utworzonej Strefie ISO proponujemy przedsiębiorcom zapoznanie się z  szeregiem aspektów związanych z wdrażaniem norm ujednolicających szereg wartości w Państwa Zakładach. Oferujemy Państwu doświadczonych doradców w zakresie systemów zarządzania jakością, aspektami środowiskowymi oraz energią.

Więcej

Strefa Mieszkańca

View more

Strefa Mieszkańca

Strefa mieszkańca została stworzona dla osób mieszkających w pobliżu terenów przemysłowych, Zakładów emitujących hałas i zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego, którzy z różnych powodów narażeni są na dyskomfort spowodowany działalnością sąsiadujących przedsiębiorstw.

Więcej

Należymy do:

  • Polskiej Izby Ekologicznej
  • Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Regionalnej Izby Gospodarczej

Posiadamy:

  • Uprawnienia Wydziału Ekologii U.W. Katowice – Ocena i badanie stanu technicznego instalacjii urządzeń ochrony wód i gleby w zakresie ochrony środowiska
  • Uprawnienia Budowlane – Ocena i badanie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, ujęć wód, basenów i wodnych zbiorników przemysłowych, kontrola wytwarzania konstr. elem. budowlanych
  • Uprawnienia w zakresie przeprowadzania ekspertyz przyrodnicznych – w tym do oceny chiropterologicznej
  • Uprawnienia audytorów wewnętrznych ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2015