Strefa Przedsiębiorcy

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca prowadzący firmę?

Pięć podstawowych zasad!

Ignorantia legis non excusat, czyli nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem!

Pamiętaj, że ustawodawca wdraża przepisy po to, żeby ich przestrzegać a co za tym idzie posiada odpowiednie narzędzia weryfikacji i kontroli!

Pamiętaj, że każdy przedsiębiorca korzysta ze środowiska. Prowadząc przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny, świadcząc usługi, prowadząc zbiórkę, odzyskując, przetwarzając, sprowadzając sprzęt zza granicy przyczyniasz się do wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska – poznaj swoje obowiązki

Sprawdź czy wymagasz uzyskania odpowiedniego zgłoszenia, pozwolenia lub decyzji rozpoczynając budowę, moderizację, wprowadzając nowe urządzenia na teren istniejącego zakładu

Sprawdź czy w związku z korzystaniem ze środowiska terminowo składasz do Urzędu Marszałkowskiego poprawnie wypełnione dokumenty sprawozdawcze, m.in. zbiorcze zestawienia o wytworzonych, zebranych i przetworzonych odpadach. Sprawdź czy jesteś zwolniony z opłaty za korzystanie ze środowiska

Wybierz zagadnienie, w którym możemy Ci pomóc

Sprawozdawczość i KOBiZE

Dowiedz się więcej

View more

ŚCIEKI

Dowiedz się więcej

View more

WODA

Dowiedz się więcej

View more

ODPADY

Dowiedz się więcej

View more

POWIETRZE

Dowiedz się więcej

View more

OPAKOWANIA

Dowiedz się więcej

View more

Elektronika, baterie i akumulatory

Dowiedz się więcej

View more

Zakres świadczonych przez Nas usług obejmuje

 • Wewnętrzne audyty środowiskowe KOBiZE
 • Operaty wodnoprawne na ścieków przemysłowych
 • Operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych
 • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych
 • Operaty na likwidacje urządzeń wodnych
 • Sprawozdania z analiz ścieków przemysłowych
 • Sprawozdania z analiz ścieków deszczowych
 • Analizy osadów ściekowych
 • Analizy wody ze studni
 • Sprawozdania z analiz wody
 • Sprawozdania z pomiarów wydajności ujęcia i obserwacji położenia zwierciadła wody
 • Roczne sprawozdania z pracy powierzchn. ujęcia wody
 • Roczne sprawozdania z obserwacji i wyników analiz pracy studni
 • Przeglądy separatorów
 • Audyty w zakresie zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem ISO 14001, energetyką ISO 5001
 • Przeglądy obiektów budowlanych (prowadzenie książek obiektów budowlanych)
 • Szkolenia w zakresie BHP oraz ochrony środowiska
 • Analizy gruntów
 • Sprawozdania z analiz gruntów
 • Zezwolenia na odzysk odpadów
 • Zezwolenia na zbiórkę odpadów
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Wnioski na wytwarzanie z uwzględnieniem przetwarzania odpadów
 • Wnioski o wydanie decyzji na transport odpadów
 • Karty charakterystyki odpadów
 • Zgłoszenia instalacji
 • Pomiary hałasu
 • Sprawozdania z pomiarów hałasu
 • Analizy oddziaływania akustycznego
 • Sprawozdania z pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza
 • Bilanse LZO
 • Studium Ochrony Powietrza, tzw. SOP
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Monitoringi przyrodnicze oraz raporty cząstkowe – gady, płazy, ssaki, ptaki, nietoperze
 • Monitoringi dla potrzeb elektrowni wiatrowych w tym monitoringi śmiertelności ptaków, nietoperzy