ISO 14001

W ramach świadczonych dla Państwa usług oferujemy doradztwo w zakresie opracowania, przygotowania do certyfikacji  oraz nadzór na wdrażaniem ISO 14001 w Państwa Zakładzie. 

Ofertę przygotowujemy w oparciu o Państwa indywidualne potrzeby i wymagania. Standardowo proponujemy współpracę w dwóch wariantach, tj.:

Wariant krótkoterminowy

Jednomiesięczne zintensyfikowane konsultacje w zakresie przygotowanie do certyfikacji ISO 14001. Proponowana usługa obejmuje:

 • Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Zakładu, pod kątem wymaganiami ISO.
 • Jednodniowe szkolenie w formie prezentacji multimedialnej, skierowane do pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie systemu ISO w Zakładzie:

– wymagań stawianych przez jednostki certyfikujące celem prawidłowego zbudowania systemu ISO w Zakładzie,
– listy dokumentów niezbędnych do przygotowania przez rozpoczęciem audytu certyfikującego,
– poszczególnych etapów audytu certyfikującego (zewnętrznego),
– wskazówek dot. przygotowania polityki środowiskowej pod kątem wykazania zgodności z normą,

 • Udzielanie bieżących konsultacji w trakcie trwania umowy,
 • Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami zgodnie z punktem 4.5.2 normy środowiskowej ISO 14001.
 • Doradztwo w zidentyfikowaniu aspektów i wyzwań środowiskowych, w oparciu o politykę środowiskową organizacji.

Wariant długoterminowy

Konsultacje w zakresie opracowania, przygotowanie do certyfikacji  i nadzór na wdrażaniem ISO 14001. Proponowana usługa obejmuje:

 • Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Zakładu, dla potrzeb ISO.
 • Przedstawienie wymagań stawianych przez jednostki certyfikujące celem prawidłowego zbudowania systemu ISO w Zakładzie.
 • Zaprezentowanie poszczególnych etapów audytu certyfikującego (zewnętrznego).
 • Przedstawienie zasad systemu zarządzania środowiskowego.
 • Weryfikacja przygotowanej przez Zakład polityki środowiskowej pod kątem wykazania zgodności z normą.
 • Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami zgodnie z punktem 4.5.2 normy środowiskowej ISO 14001.
 • Doradztwo w zidentyfikowaniu aspektów i wyzwań środowiskowych, w oparciu o politykę środowiskową organizacji.
 • Konsulting w zakresie ocenie sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście środowiska, w zakresie aspektów technicznych jak i struktury, oraz weryfikacja:

– zbiorczych tabeli danych środowiskowych oraz danych dot. poprawy stosowanych praktyk w Zakładzie,
– przygotowanej środowiskowej check listy przedsiębiorstwa,
– kompetencji powołanego zespołu projektowego, jak również wyposażania zespołu w środki pozwalające doprowadzić projekt do pomyślnego zakończenia przygotowanych przez pracownika Zakładu

 • Doradztwo w tworzeniu kanałów komunikacji w celu przekazywania potrzebnych informacji, notatek służbowych, pism wewnętrznych, poczty elektronicznej itd., zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej, jak również zewnętrznej przedsiębiorstwa.