Szkolenia

Temat ochrony środowiska to jedno z dość często pojawiających się zagadnień omawianych w środkach masowego przekazu. Ekotematy o jakich na co dzień czytamy w prasie, o których słyszymy w radiu, telewizji czy w Internecie to przede wszystkim katastrofy ekologiczne, alarmy smogowe, rosnące problemy związane z efektem cieplarnianym, zmiany naturalnych siedlisk ptaków, wpływ upraw ekologicznych na środowisko, czy też zmodyfikowanej żywności na bioróżnorodność.

Co w takim razie w zakresie ochrony środowiska dotyczy polskich przedsiębiorców bezpośrednio? Do czego są zobowiązani? Czy pracownicy Zakładu są świadomi ekologicznie? O czym powinniśmy pamiętać na poszczególnych etapach prowadzenia działalności?

Od lat zauważamy znaczący brak odpowiednio rozwiniętej sieci przekazu informacji dot. najnowszych przepisów i obowiązków właścicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw i instalacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy Strefę szkoleń. W tym miejscu prezentujemy EURO-EKO-POLowy pakiet szkoleniowy, tj. zakres tematów jakie chętnie dla Państwa zreferujemy.

Gwarantujemy interaktywne komunikacyjnie kursy szkoleniowe w wybranym przez Państwa miejscu z dostosowanie program do indywidualnie określonych potrzeb.

Nasze szkolenia skierowane są do klientów reprezentujących dziesiątki różnych przedsiębiorstw, tj. przemysłu chemicznego, papierniczego, elektronicznego, energetycznego, spożywczego, gastronomicznego, metalowego, transportowego, wydobywczego, przetwórczego, handlu hurtowego i detalicznego!