Ekspertyzy przyrodnicze

Sektor Odnawialnych Źródeł Energii - Energetyka wiatrowa

– screening ornitologiczny
– screening chiropterologiczny
– ornitologiczny monitoring przedrealizacyjny dla planowanych farm wiatrowych (referencje):

 1. Monitoring przedrealizacyjny ptaków lęgowych dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Osiek” zlokalizowanych w gminie Osiek Jasielski
 2. Monitoring przedrealizacyjny ptaków lęgowych dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Świerchowa” zlokalizowanych w gminie Tarnowiec
 3. Monitoring przedrealizacyjny ptaków lęgowych dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Rudawiec” zlokalizowanych w gminie Nozdrzec
 4. Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla planowanej Farmy Wiatrowej „Wieprz”

– chiropterologiczny monitoring przedrealizacyjny dla planowanych farm wiatrowych:

 1. Monitoring przedrealizacyjny chiropterofauny dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Osiek” zlokalizowanych w gminie Osiek Jasielski
 2. Monitoring przedrealizacyjny chiropterofauny dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Świerchowa” zlokalizowanych w gminie Tarnowiec
 3. Monitoring przedrealizacyjny chiropterofauny dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Rudawiec 2” zlokalizowanych w gminie Nozdrzec
 4. Przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny dla planowanej Farmy Wiatrowej „Wieprz”

– ornitologiczny monitoring porealizacyjny dla funkcjonujących farm wiatrowych (referencje):

 1. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krukowo” na populacje ptaków
 2. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Mołtowo” na populacje ptaków
 3. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Karścino” na populacje ptaków
 4. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krukowo” na populacje ptaków
 5. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Mołtowo” na populacje ptaków
 6. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Karścino” na populacje ptaków
 7. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krukowo” na populacje ptaków
 8. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Mołtowo” na populacje ptaków
 9. Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Karścino” na populacje ptaków

– chiropterologiczny monitoring porealizacyjny dla funkcjonujących farm wiatrowych (referencje):

 1. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krukowo” na populacje nietoperzy
 2. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Mołtowo” na populacje nietoperzy
 3. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Karścino” na populacje nietoperzy
 4. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krukowo” na populacje nietoperzy
 5. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Mołtowo” na populacje nietoperzy
 6. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Karścino” na populacje nietoperzy
 7. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krukowo” na populacje nietoperzy
 8. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Mołtowo” na populacje nietoperzy
 9. Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Karścino” na populacje nietoperzy

– nadzór przyrodniczy (ornitologiczny) podczas budowy farm wiatrowych (referencje):

 1. Nadzór ornitologiczny w okresie lęgowym ptaków prowadzony przy wstępnych pracach inwestycyjnych dla Farmy Wiatrowej Zopowy

Sektor Ochrony Przyrody

– inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza (referencje):

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Osiek”
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową dla Parku Elektrowni Wiatrowych „Świerchowa”
 3. Inwentaryzacja elementów środowiska przyrodniczego dla planowanej inwestycji EKOPARK w Rudzie Śląskiej

– ekspertyzy środowiskowe (referencje):

 1. Merytoryczna ocena projektu nasadzeń drzew i krzewów dla potrzeb Parku Elektrowni Wiatrowej „Osiek”

– decyzje o wpływie odziaływania inwestycji na środowisko:

 1. Opinia Środowiskowa do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na demontażu istniejącego wyciągu orczykowego i budowie kolei liniowej krzesełkowej “Poniwiec” w Ustroniu

Prowadzimy również:
– monitoring przyrodniczy przy liniach wysokiego napięcia;
– nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny podczas termomodernizacji budynków.

Kursy i szkolenia
Certyfikat: Praktyczne zastosowanie wytycznych oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze
(trener: dr hab. R. Mysłajek)