Poznaj nas bliżej

Euro-Eko-Pol Leszek Kamiński od ponad 24 lat nieustannie i z pełnym zaangażowaniem naszych doświadczonych specjalistów, wykonuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska oraz prawa budowlanego.

Nasze usługi realizujemy na podstawie pojedynczych zleceń, jak również umów zawartych z Zakładami w zakresie prowadzenia całokształtu zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Na liście oferowanych przez nas usług znajdują się między innymi:

Ciągłe monitorowanie stanu formalno-prawnego współpracujących z nami Zakładów w zakresie ochrony środowiska

Informowanie o bieżących zmianach prawnych związanych z działalnością Zakładów

Reprezentowanie Zakładów w trakcie kontroli prowadzonych w zakresie ochrony środowiska przez jednostki administracji państwowej

Prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej

Prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników Zakładów w zakresie spełnienia wymagań BHP i ochrony środowiska

Opracowywanie licznych dokumentacji z zakresu ochrony środowiska

Rozliczanie i przygotowywanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska

Sporządzanie sprawozdań do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania normy ISO 14001

Szczegółowy zakres usług oferowanych przez EURO-EKO-POL znajdziesz w Strefie Przedsiębiorcy oraz Strefy Nowych Inwestycji

Od lat jesteśmy po to, aby gwarantować swoim kontrahentom kompleksową obsługę mającą na celu przeciwdziałanie powstawaniu ewentualnych strat materialnych i finansowych Zakładu, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania przepisów w przedmiotowym zakresie.

Nasz autorytet budowany jest konsekwentnie na bezstronnej, profesjonalnej i solidnej realizacji powierzonych obowiązków oraz maksymalnej dbałości o interesy naszych Klientów.

Należymy do:

  • Polskiej Izby Ekologicznej
  • Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Regionalnej Izby Gospodarczej

Posiadamy:

  • Uprawnienia Wydziału Ekologii U.W. Katowice – Ocena i badanie stanu technicznego instalacjii urządzeń ochrony wód i gleby w zakresie ochrony środowiska
  • Uprawnienia Budowlane – Ocena i badanie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, ujęć wód, basenów i wodnych zbiorników przemysłowych, kontrola wytwarzania konstr. elem. budowlanych
  • Uprawnienia w zakresie przeprowadzania ekspertyz przyrodnicznych – w tym do oceny chiropterologicznej
  • Uprawnienia audytorów wewnętrznych ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2015