Opakowania

Przedsiębiorco prowadząc swoją działalność powinieneś zapoznać się z treścią Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. EURO-EKO-POL Team proponuje w tym zakresie przeprowadzenie w Państwa Zakładzie audyt opakowaniowy, który pozwoli na stwierdzenie Państwa obowiązków związanych z gospodarowaniem niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Współpraca z zespołem naszych specjalistów pozwoli na szybką ocenę zgodności działań Państwa Zakładu z ustawą stanowiącą o opakowaniach. Profesjonalnie wykonany audyt w przedsiębiorstwie w skutkuje:

 • określeniem konieczności spełniania przez przedsiębiorcę obowiązku odzysku i recyklingu;
 • ustaleniem sposobu ich poprawnego ewidencjonowania opakowań;
 • propozycją zapewnienia optymalnego sposobu zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu;
 • przekazaniem podstawowych informacji dot. zakresu sprawozdawczości, terminu i wzoru przekazywanych sprawodzań;
 • weryfikacją danych przyjętych do sporządzenia sprawozdań OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Przedsiębiorco! Audyt opakowaniowy adresowany jest do wszystkich podmiotów wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, tj.:

 • producentów,
 • importerów,
 • wewnątrzwspólnotowych nabywców,
 • jednostek handlowych,

a także

 • eksporterów opakowań lub produktów w opakowaniach,
 • producentów opakowań.