EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

Sektor Odnawialnych Źródeł Energii – Energetyka wiatrowa

 1. Screeningi ornitologiczne
 2. Screeningi chiropterologiczne
 3. Ornitologiczne monitoringi przedrealizacyjne dla planowanych Farm Wiatrowych- monitoringi przedrealizacyjne ptaków lęgowych dla Parku Elektrowni Wiatrowych
 4. Przedrealizacyjne monitoringi ornitologiczne dla planowanych Farm Wiatrowych- chiropterologiczne monitoringi przedrealizacyjne dla planowanych farm wiatrowych- monitoringi przedrealizacyjne chiropterofauny dla Parku Elektrowni Wiatrowych
 5. Ornitologiczne monitoringi porealizacyjne dla funkcjonujących farm wiatrowych- porealizacyjne monitoringi ornitologiczne oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych na populacje ptaków
 6. Chiropterologiczne monitoringi porealizacyjne dla funkcjonujących farm wiatrowych- porealizacyjne monitoringi chiropterologiczne oddziaływania Zespołu Elektrowni Wiatrowych na populacje nietoperzy
 7. Nadzory przyrodnicze (ornitologiczne) podczas budowy farm wiatrowych- nadzory ornitologiczne w okresie lęgowym ptaków prowadzone przy wstępnych pracach inwestycyjnych dla Farm Wiatrowych

Sektor Odnawialnych Źródeł Energii – Energetyka fotowoltaiczna

 1. Karty Informacyjne przedsięwzięć dla budowy farm fotowoltaicznych
 2. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć polegających na budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Sektor Ochrony Przyrody

 1. Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze:
 • Inwentaryzacje przyrodnicze roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową dla Parku Elektrowni Wiatrowych,
 • Inwentaryzacje elementów środowiska przyrodniczego dla planowanych inwestycji,
 • Ekspertyzy środowiskowe- merytoryczne oceny projektów nasadzeń drzew
  i krzewów dla potrzeb Parku Elektrowni Wiatrowej,
 1. Decyzje o wpływie odziaływania inwestycji na środowisko:

Opinie Środowiskowe do raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji

Prowadzimy również:
– monitoringi przyrodnicze przy liniach wysokiego napięcia,
– nadzory ornitologiczne i chiropterologiczne podczas termomodernizacji budynków.