Biznes, Środowisko
& Ekologia

Nowe Inwestycje

W strefie Nowych inwestycji dowiesz się o czym warto pamiętać przy planowaniu realizacji nowych przedsięwzięć. Podpowiemy na co zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji dot. zakupy działek, nieruchomości, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, jak przyspieszyć ścieżkę administracyjną uzyskiwania decyzji środowiskowych.
Więcej

Strefa Przedsiębiorcy

W Strefie przedsiębiorcy dowiesz się czegoś na temat swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Sprawdź i skonfrontuj całokształt wymagań nałożonych przez ustawodawcę w zakresie sprawozdawczości, składania corocznych raportów do KOBiZE, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, opakowań czy też baterii
i akumulatorów. Więcej

Strefa Monitoringu
i Analiz

W Strefie monitoringu i analiz przedstawiamy podstawowe informacje dot. badań środowiskowych, których wyniki są przeznaczone i wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie, tj. pomiary stężeń gazów i pyłów w powietrzu atmosferycznym, pomiary hałasu emitowanego do środowiska, jak również oznaczenia m.in. wody, ścieków czy odpadów.
Więcej

Strefa Mieszkańca

Strefa mieszkańca została stworzona dla osób mieszkających w pobliżu terenów przemysłowych, Zakładów emitujących hałas i zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego, którzy z różnych powodów narażeni są na dyskomfort spowodowany działalnością sąsiadujących przedsiębiorstw.
Więcej

Strefa Ekspertyz Przyrodniczych

Przeprowadzenie licznych nadzorów środowiskowych pozwoliło nam stworzyć wyspecjalizowany, gotowy do podjęcia każdego ekologicznego wyzwania, zespół zaprzyjaźnionych biologów, chiropterologów, ornitologów czy dendrologów. W Strefie Ekspertyz przyrodniczych przedstawiamy przede wszystkim nasze referencje w zakresie przygotowywania specjalistycznych dokumentacji przyrodniczych
Więcej

Sześć podstawowych zasad!

  1. Ignorantia legis non excusat, czyli nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem!
  2. Pamiętaj, że ustawodawca wdraża przepisy po to, żeby ich przestrzegać a co za tym idzie posiada odpowiednie narzędzia weryfikacji i kontroli!
  3. Pamiętaj, że każdy przedsiębiorca korzysta ze środowiska. Prowadząc przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny, świadcząc usługi, prowadząc zbiórkę, odzyskując, przetwarzając, sprowadzając sprzęt zza granicy przyczyniasz się do wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska.
  4. Sprawdź czy wymagasz uzyskania odpowiedniego zgłoszenia, pozwolenia lub decyzji rozpoczynając budowę, modernizację, wprowadzając nowe urządzenia na teren istniejącego zakładu.
  5. Sprawdź czy w związku z korzystaniem ze środowiska terminowo składasz do Urzędu Marszałkowskiego poprawnie wypełnione dokumenty sprawozdawcze.
  6. Sprawdź czy jesteś zwolniony z opłaty za korzystanie ze środowiska.