KOBIZE

KOBiZE to Krajowa Baza Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakładającą na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportów.

W § 3 ust. 1 rozporządzenia wskazano, że raport wprowadza się do Krajowej bazy za pośrednictwem utworzonego konta właściciela instalacji. Od kilku lat tworzymy konta w bazie KOBiZE, jak również dbamy o prawidłowe wprowadzenie danych dla każdego z naszych zakładów.

Co rok przypominamy, iż każdy przedsiębiorca w jakikolwiek sposób korzystający ze środowiska naturalnego jest zobowiązany do złożenia raportu w Krajowej Bazie Bilansowania i Zarządzania Emisjami w terminie do końca lutego każdego roku.

W raporcie uwzględniamy informacje m.in. o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, jak również o wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom, oraz środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dot. określenia własnych obowiązków  względem raportowania do systemu KOBiZE służymy pomocą.